Prawo

 

Ustawa z 5 sierpnia 2015
o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, Dz.U. 2015 poz. 1505. Art. 13 dotyczy zmiany Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

 

Rozporządzenie MKiDN
z 14 października 2015
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. Poz. 1789

 

 

List otwarty do MKiDN
Kraków, 18 lutego 2015

 

Ustawa z 23 lipca 2003
o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami

 

 

.
.

Aktualności

 • Program szczegółowy konferencji

 • Program ramowy

 • 60 lat Sekcji Konserwacji w Krakowie

 • Wielkanoc 2016

 • Komunikat 3. Konferencja i wystawa

  Terminy i program ramowy konferencji i wystawy konserwatorskiej w Warszawie

 • 70 lat WSP UMK

  Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów z okazji jubileuszu...

 • Komunikat 2. Konferencja i wystawa

  Z uwagi na prośbę zainteresowanych kolegów zostaje przedłużony termin składania zgłoszenia abstraktu referatu lub komunikatu do 15 lutego 2016 r.  Zgłoszenia udziału w wystawie do 15 lutego 2016 r.

 • Komunikat 1. Konferencja i wystawa

  Zapraszam do udziału w KONFERENCJI I WYSTAWIE KONSERWATORSKIEJ z okazji 25 lat działania Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym ZPAP...

 • Uwagi do Rozp. MKiDN

  Uwagi Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki do projektu nowelizacji Rozporządzenia MKiDN w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich prac restauratorskich robót budowlanych, badań konserwatorskich badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.

 • Pamięci Miry Wojtczak

  Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że odeszła nasza Koleżanka Mira Wojtczak. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w zakresie konserwacji papieru i skóry zabytkowej (1978).