Prawo

Ustawa z 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Ustawa z 5 sierpnia 2015 r.
o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, Dz.U. 2015 poz. 1505. Art. 13 dotyczy zmiany Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Rozporządzenie MKiDN
z 14 października 2015 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. Poz. 1789

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284000/katalog/12345458#12345458

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami (Dz.U.04.124.1302). http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2017/20170103_rozporzadzenie_rzeczoznawcy.pdf

Theme by Anders Norén