Zasady wynagradzania konserwatorów dzieł sztuki

Tekst został opracowany na podstawie artykułu

Zasady Wynagradzania Artystów Plastyków
Konserwatorów-Restauratorów Dóbr Kultury

zamieszczonego w
Biuletynie Informacyjnym Konserwatorów Dzieł Sztuki
Redaktorom Biuletynu bardzo dziękujemy

Theme by Anders Norén